Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2012

majzi
Podobała się moja zupa ? ;> Czas na nową bez przeszłości ;] Jak by Ktoś chciał mnie migiem, pędem wyszperać to zgłaszać się na fejsa: Majziałke Cuneo
CYA !
majzi
Ilość kurew, dwulicowych szmat i fałszywych ludzi wokół mnie jest nie pojęta przez mój rozjebany mózg :o
Reposted bymikmikmiksandrittkatakietamjadysiamisia
Sponsored post
feedback2020-admin
majzi
majzi
7906 a3c4
Reposted fromrozaliee rozaliee
majzi
6071 0435
Reposted fromliczbapi liczbapi viaioiooo ioiooo
majzi

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

Reposted fromsamtonazwij samtonazwij
majzi
8313 aafa 500
Reposted fromintrigante intrigante viaalmostlover almostlover
majzi
"Słuchaj Kochanie, kocham Cię, kocham Cię każdą swoją żyłą, każdym swoim włosem, obojgiem uszu i oczu, dziurkami nosa,skoliozą , paranoją, próchnicą, mózgiem, stopami. Jesteś dla mnie wszystkim, klejnocie, góro cukru, kocham Cię."


Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted frompeluda peluda viamajkiii majkiii
majzi
Oh stop it, Google! :D
majzi
2387 d819
majzi
Reposted frommarysia marysia viaRoxyRose RoxyRose
majzi
1457 e4f7 500
Reposted fromedgith edgith viaalmostlover almostlover
majzi
Reposted fromjointhedarkside jointhedarkside
majzi
5773 391a
Reposted fromtomash-pl tomash-pl
majzi
9132 48f5
Reposted fromivkn ivkn viaawaken awaken
majzi
Reposted fromlouve louve viapuzzle puzzle
majzi
5857 0cc6
Reposted fromchudosc chudosc viaMrsDarkness MrsDarkness
majzi
majzi
9472 8d6e
6451 dd7b
Reposted fromchickinsoup chickinsoup viaMrsDarkness MrsDarkness
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...